İş Güvenliği Ayakkabılarının Teknik Özellikleri (EN ISO 20345)

İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Endüstriyel kullanıma uygun olan ayakkabılar EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 normlarına göre test edilir ve üretilirler. Bu üç farklı  standarttaki ayakkabıların kullanım şekli, tehlike türüne bağlıdır. Tüm ayakkabılar için ek gereksinimlere ihtiyaç olabilir (örneğin, ısıya veya soğuğa karşı izolasyon gereksinimleri, tabandan batma direnci güvenliği vb.). Bu gereksinimleri … Okumaya Devam İş Güvenliği Ayakkabılarının Teknik Özellikleri (EN ISO 20345)

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İŞ KANUNU                      Kabul Tarihi                 : 22/5/2003                      Yayımlandığı Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                       Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5  Cilt : 42     BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler           Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları … Okumaya Devam 4857 Sayılı İş Kanunu

Yenilenen EN 388 Eldiven Standardı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yenilenen EN 388 Eldiven Standardı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Öncelikle bilmemiz gereken Avrupa Bölgesi’nde ve Türkiye’de İş Güvenliği ürünlerinin piyasaya sürülebilmesi için CE Belgesine sahip olması gerektiğidir. Avrupa Standartlarına göre Mekanik Risklere karşı koruyucu İş Güvenliği Eldivenleri EN 388 Standardına göre test edilmiş olmalı ve test sonuçlarına göre eldiven üzerinde işaretlemeler içermelidir. Bu yazı size EN … Okumaya Devam Yenilenen EN 388 Eldiven Standardı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28733   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve … Okumaya Devam Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.07.2013/28695 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı … Okumaya Devam Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 … Okumaya Devam Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberi’ne Dair Tebliğ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir. Üreticinin sorumluluğu MADDE 2 – (1) Bu … Okumaya Devam Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberi’ne Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26361 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına … Okumaya Devam Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

CE Uygunluk – PPE Direktifi Eldivenlerle İlgili

CE Uygunluk – PPE Direktifi – Eldivenlerle İlgili CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: ‘minimum’, ve ‘ölümcül’ veya ‘geri dönüşü olmayan’ riski’. Bu iki seviye arasında kalan riski ‘orta’ seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz. … Okumaya Devam CE Uygunluk – PPE Direktifi Eldivenlerle İlgili

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                : 6331 Kabul Tarihi                       : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih  : 30/6/2012          Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5                           Cilt   : 52    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve … Okumaya Devam 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu